+48 61 834 11 32 biuro@stertil.com.pl

Polityka Prywatności

       

Polityka Stertil–Koni opiera się na założeniu, że dane osobowe takie jak imię, nazwisko, firma, adres zamieszkania, adres e-mail, numery telefonów, dane dotyczące samochodów i informacje dotyczące przedsiębiorstw traktowane są jako prywatne i poufne. Z uwagi na fakt, że prywatność jest dla nas bardzo ważna, Stertil–Koni wprowadza politykę prywatności aby chronić dane osobowe użytkowników swojej strony. Wejście na naszą stronę internetową oznacza wyrażenie zgody na warunki polityki prywatności pozyskiwania, wykorzystywania i ujawniania danych osobowych dla celów wskazanych poniżej. Nie pozyskujemy, nie wykorzystujemy ani nie ujawniamy danych osobowych dla innych celów niż te wskazane poniżej, z wyjątkiem sytuacji, w których została wyrażona na to zgoda.

Użytkowanie strony
Za każdym razem kiedy gość odwiedza naszą stronę internetową, serwer sieciowy pobiera i rejestruje odpowiednią informację. Dane dotyczące wejścia na stronę, zapisane w takim rejestrze są przechowywane przez określony okres czasu. Rejestr ten zawiera dane dotyczące numeru IP/TCP a także nazwę użytkownika, datę, godzinę i pliki, do których użytkownik miał dostęp. Te rejestry są wykorzystywane tylko w celu zarządzania stroną oraz ze względów bezpieczeństwa. Nie są one sprzedawane ani udostępniane w żaden sposób osobom trzecim.

Cookies
Pewne elementy strony Stertil–Koni mogą wykorzystywać „cookies” do różnych celów, w tym przede wszystkim do zachęcenia do odwiedzenia strony. „Cookies” informują o tym czy dana osoba wcześniej odwiedziła naszą stronę oraz pomagają określić jakie aspekty strony mogą ją zainteresować. Pomimo to, „cookies” nie pobierają danych osobowych czy też jakichkolwiek informacji z komputerów osób odwiedzających naszą stronę.

Dane osobowe
Dane osobowe, takie jak imię, nazwisko, nazwa firmy, adres, adres e-mail, numery telefonów, informacje o samochodach czy przedsiębiorstwie są pozyskiwane tylko pod warunkiem, że udzielona została na to zgoda. Takie dane są pobierane tylko w przypadku wysłania do nas wiadomości e-mail albo skontaktowania się z nami w inny sposób, np. poprzez wypełnienie formularza on-line. Dane osobowe udostępnione Stertil–Koni zostaną przekazane tylko osobie, która jest upoważniona do ustosunkowania się i odpowiedzi na zapytania użytkowników strony. Dane osobowe mogą być przekazane przez Stertil–Koni jego partnerom z branży, dostawcom, sprzedawcom, dystrybutorom, producentom i innym podmiotom tylko pod warunkiem, że ich ujawnienie jest niezbędne do udzielenia odpowiedzi na zapytania użytkowników strony. Jednakże dane osobowe nie będą sprzedawane osobom trzecim ani nie będą one wykorzystywane do wysyłania wiadomości e–mail do nieoznaczonej grupy odbiorców. Jeżeli wyrażona zostanie zgoda na otrzymywanie newsletter albo innych powtarzających się informacji pochodzących z naszej strony zawsze istnieje możliwość zrezygnowania z danej usługi. Od czasu do czasu, Stertil–Koni może przeprowadzać ankiety albo sondaże na swojej stronie. Udział w takiej ankiecie albo sondażu jest całkowicie dobrowolny. Mimo to, jakiekolwiek udostępnione przez użytkownika dane osobowe będą chronione zgodnie z naszą polityką prywatności. Nigdy nie zwrócimy się o podanie takich danych jak numer ubezpieczenia społecznego czy też numer konta bankowego poprzez e–mail. Jeżeli użytkownik otrzyma wiadomość e–mail z prośbą o przesłanie takich informacji jest bardzo prawdopodobne, że jest to wynik sprzecznego z prawem pozyskania poufnych informacji osobistych i nie powinien on udzielać takich informacji.

Sklep internetowy
Stertil–Koni obecnie rozwija działanie sklepu internetowego dla swoich klientów. Zamówienia dokonane na stronie internetowej Stertil–Koni będą szyfrowane przy użyciu technologii SSL aby zapewnić bezpieczeństwo transakcji. Szyfrowanie transmisji danych (SSL, ang. Secure Socet Layer) jest technologią wykorzystywaną w celu zapewnienia bezpieczeństwa transakcji on-line. Wykorzystuje ona szczególne funkcje wzajemnego poświadczenia, zaszyfrowania danych oraz integralności danych dla bezpiecznych transakcji. Dzięki szyfrowaniu transmisji danych zarówno tych pochodzących od klienta jak i tych na serwerze gwarantuje się, że informacje przesyłane przez Internet dotrą do serwera jako poufne i w niezmienionej postaci. W celu zapewnienia bezpieczeństwa szyfrowania transmisji danych podczas pracy należy używać odpowiedniej dla systemu szyfrowania transmisji danych przeglądarki. Dla potwierdzenia bezpieczeństwa należy spojrzeć na URL albo na pasek adresu w przeglądarce. Jeżeli jest bezpieczny dostęp do serwera, początek adresu na tym pasku zmieni się z „http” na „https”. Jeżeli natomiast ciągle pojawiają się wątpliwości dotyczące zamawiania drogą elektroniczną, można skontaktować się ze Stertil–Koni wybierając numer telefonu: 061 834 11 32 i dokonać zamówienia przez telefon. Proszę wziąć pod uwagę fakt, że e-mail nie jest uważany za bezpieczny sposób przekazywania numerów kart kredytowych i nasza firma nigdy nie będzie żądała podania tego typu informacji poprzez e-mail.

Ujawnianie czynów niezgodnych z prawem
W przypadku wykrycia fałszowania danych, przesyłania obraźliwych lub zniesławiających treści lub dopuszczenia się innych bezprawnych czynów organy ścigania lub osoba zarządzająca siecią mogą zażądać od Stertil–Koni ujawnienia imienia i nazwiska danego użytkownika albo innych identyfikujących go danych.

Ochrona danych osobowych małoletnich
Strona internetowa Stertil–Koni nie jest przeznaczona do użytkowania przez dzieci poniżej 18 roku życia. Nie pozyskujemy świadomie danych osobowych od dzieci poniżej 18 rokużycia. Jeżeli rodzic dowie się, że dane osobowe jego dziecka zostały nam przekazane, może on je zrewidować i domagać się usunięcia tych danych z naszych rejestrów.

Zmiany uregulowań
Wszelkie zmiany dotyczące polityki prywatności Stertil–Koni zostaną natychmiast podane do wiadomości użytkownikom na stronie internetowej. Zmiany te nie będą jednak dotyczyć kwestii zarządzania danymi osobowymi podanymi przed wprowadzeniem zmian. Roszczenia wobec Stertil–Koni nie mogą być oparte tylko na informacjach zawartych na stronie internetowej.

Linki
Na stronie internetowej Stertil-Koni mogą być zamieszczone linki do innych stron w ramach usługi dla swoich użytkowników. Zawierają one odesłania do stron  producentów, których reprezentujemy. Stertil–Koni nie ponosi odpowiedzialności za zawartość i dostępność stron, do których zamieszczone są odesłania. Stertil–Koni nie gwarantuje również ani nie ponosi odpowiedzialności za dokładność, kompletność, użyteczność czy zawartość informacji, aparatury, produktów czy procesu ujawnionego na takich stronach.