+48 61 834 11 32 biuro@stertil.com.pl

Oświadczenie o ochronie prywatności Stertil Group

Niniejsze oświadczenie zawiera informacje na temat tego, które Państwa dane osobowe są gromadzone przez różne spółki należące do Stertil Group, a także sposobu i celu ich wykorzystywania. Ponadto opisuje sposób uzyskiwania dostępu do swoich danych, modyfikowania ich samodzielnie lub zlecenia ich modyfikowania oraz usunięcia ich, a także określa, jakim stronom trzecim i w jakim celu są udostępniane Państwa dane.

ZAKRES OŚWIADCZENIA O OCHRONIE PRYWATNOŚCI
Niniejsze oświadczenie o ochronie prywatności odnosi się do następujących spółek zależnych Stertil Group BV:

 

Holandia

 • Stertil Group BV;
 • Stertil BV;
 • Stokvis Service BV;
 • Stokvis Equipment (Nederland) BV;
 • Stertil-A.T.N. BV;
 • Stertil Eastern Trading BV. 

Zjednoczone Królestwo

 • Stertil UK Ltd.

 Francja

 • Stertil-Equip'VI SAS
 • Stertil Dockproducts S.à r.l

 Niemcy

 • Nussbaum Automotive Lifts GmbH
 • Stertil Verladetechnik GmbH 

Polska

 • Stertil Koni Polska Sp. z o.o.

 

Wymienione powyżej podmioty dalej są określane łącznie terminem „Stertil”.

 

CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
Stertil gromadzi i przetwarza dane osobowe w następujących celach:

 • zawieranie i realizacja umów (np. zakupu i sprzedaży produktów i towarów, świadczenie usług i serwisowanie),
 • odpowiadanie na pytania i obsługa reklamacji,
 • wykonywanie analiz,
 • wysyłanie pocztą elektroniczną wiadomości i biuletynów informacyjnych,
 • nadzorowanie wynagrodzeń i prowadzenie dokumentacji dotyczącej zarządzania personelem,
 • zapewnienie zgodności z wymogami prawnymi.

Przetwarzamy wyłącznie potrzebne dane; dane wykorzystujemy tylko w określonym celu.

SPOSÓB WYKORZYSTYWANIA DANYCH OSOBOWYCH
Dane osobowe przetwarzamy wyłącznie jeśli ich właściciel wyraził na to zgodę, jeśli jest to niezbędne do realizacji umowy lub jeśli wynika to ze zobowiązań prawnych. Prosimy o podanie wyłącznie tych danych, które są potrzebne do realizacji konkretnego celu.

Jeśli przetwarzanie danych wynika z obowiązku prawnego lub umownego albo jest warunkiem koniecznym do świadczenia wybranych usług lub dostawy wybranych produktów, a ich właściciel nie wyraża zgody na udostępnianie konkretnych danych, możemy zrezygnować ze świadczenia usługi lub dostarczenia produktu.

DLACZEGO DZIELIMY SIĘ DANYMI OSOBOWYMI
Stertil przekaże Państwa dane osobowe odpowiednim instytucjom, jeśli jest wynika to z nałożonego na nas obowiązku prawnego. Co do zasady dane nie będą przekazywane podmiotom spoza Unii Europejskiej. Gdyby firma Stertil została zobowiązana do przekazania Państwa danych osobowych do krajów spoza Unii Europejskiej, podejmie ona wszelkie niezbędne środki, aby proces ten przebiegł zgodnie z prawem. Stertil współpracuje ze stronami trzecimi, które pełnią zdefiniowaną prawnie funkcję „podmiotów przetwarzających dane” (np. firm zarządzających wynagrodzeniami, dostawców usług hostingowych).W razie konieczności Stertil zawrze z takimi stronami umowy dotyczące przetwarzania uwzględniające dodatkowe warunki przetwarzania danych.

OKRES PRZECHOWYWANIA I BEZPIECZEŃSTWO
Państwa dane osobowe są przez nas przechowywane tak długo, ile wymaga tego określony cel lub tak długo, jak definiują wymogi prawne dotyczące przechowywania danych.

Stertil dokłada wszelkich starań i stosuje środki fizyczne, administracyjne, organizacyjne i techniczne, aby w możliwie największym zakresie chronić Państwa dane osobowe przed nieuprawnionym wykorzystaniem.

Opracowaliśmy procedurę, dzięki której w razie naruszenia zabezpieczeń lub wycieku danych odpowiednie środki zostaną zastosowane możliwie najszybciej w celu maksymalnego ograniczenia szkód, a ponadto w razie konieczności poinformowane zostaną odpowiednie strony.

DOSTĘP DO WŁASNYCH DANYCH I ZARZĄDZANIE NIMI
Mają Państwo prawo uzyskiwać dostęp do swoich danych, modyfikować i usuwać je, o ile spełnione przy tym będą wszystkie wymogi prawne wobec Stertil, np. dotyczące konieczności przechowywania danych. Ponadto mogą Państwo skorzystać z prawa do przenoszenia danych oraz do wycofania wcześniej udzielonej zgody na przetwarzanie danych w konkretny sposób.

PLIKI COOKIE I PODOBNE TECHNOLOGIE
Nasza strona internetowa wykorzystuje funkcyjne i analityczne kliki cookie:

 • funkcyjne pliki cookie pozwalają zagwarantować prawidłowe działanie strony internetowej,
 • analityczne pliki cookie służą do pomiaru ruchu na stronie i są zamieszczane przez Google Analytics.

Dane statystyczne uzyskane dzięki tym plikom cookie wykorzystujemy wyłącznie do ulepszania naszej strony internetowej. Tymi danymi nie dzielimy się ze stronami trzecimi. Dane gromadzone za pomocą analitycznych plików cookie są anonimizowane, co oznacza, że nie można ich powiązać z osobą odwiedzającą stronę. W związku z tym uzyskanie zgody na korzystanie z nich nie jest wymagane.

ZMIANY W NINIEJSZYM OŚWIADCZENIU
Co pewien czas możemy wprowadzać zmiany w naszym oświadczeniu o ochronie prywatności. Najbardziej aktualna wersja zawsze będzie dostępna na naszej stronie lub stronach internetowych.

PYTANIA I KONTAKT
Wszelkie pytania, uwagi i wnioski dotyczące niniejszej polityki prywatności można przesyłać firmie Stertil na adres privacy@stertil.nl lub

Stertil Group BV
Westkern 3
9288 CA Kootstertille
Holandia